Manuelle veibommer egner seg godt til bruk hvor adgang skal være lukket i en begrenset tidsperiode. De skal ha som formål å ha regulere trafikk på en enkel måte. Typiske bruksområder for manuelle veibommer er hytteveier, idrettsanlegg, borretslag og sykkel/gangveier hvor biler ikke skal ha adgang.

Showing all 2 results